به پایگاه اطلاع رسانی کمال هنر (انجمن دوستاران میراث فرهنگی روستای کمال الملک کله) خوش آمدید

ملانصرالدین خان آباد

پس از تهیه و انتشار بدون مجوز سی دی طنز خان آباد و عدم هماهنگی کارگردان آن با مسئولان فرهنگی و شورای اسلامی روستا بر آن شدیم تا با توجه به دور از شان دانستن محتوای این مجموعه از بزرگی روستا و احانت به چهار ارگان فرهنگی و اجتماعی فعال بدون اجازه و تایید روسای آن مجموعه طنزی را در 10 زیر مجموعه تهیه کرده تا بدین وسیله اندکی مسئولین این کار ضد فرهنگی را به خود آوریم .

با احترام به افکار عمومی و به خصوص روحانیت معظم روستا از پرداختن به این مجموعه فعلا خودداری کرده تا عامل به وحدت و حفظ آن در روستا بوده باشیم .

این مجموعه به تفسیر در آینده نزدیک آماده و به فراخور احوالات آتیه روستا  ادامه آن به دست عموم فرهنگ دوستان و عاشقان بزرگی و سروری زادگاهمان روستای کمال الملک خواهد رسید و نیز تقدیم به روسای دهکده زیبای ما (هیئت محترم ابولفضل (ع)  _ شورا و دهیاری روستا _ پایگاه امام محمد باقر و انجمن میراث فرهنگی روستا)  و آنهایی که از نیشها و تلخک بازی های ملانصرالدین تازه به دوران رسیده دهکده ما در امان نیستند .

با احترام و معذرت از محضر روحانیت معظم و نخگان و مفاخر روستا که چنین اقدامات ضد فرهنگی باعث کسر شان و دل زدگی آنها میشود .

Copyright © 2014 - All rights reserved
Designd by : Alphagroup