به پایگاه اطلاع رسانی کمال هنر (انجمن دوستاران میراث فرهنگی روستای کمال الملک کله) خوش آمدید

متن نامه اداره ارشاد به بخشداری نیاسر برای جمع آوری cd بدون مجوز خان آباد

بخشدار محترم نیاسر

با سلام و احترام

 

نظر به ساخت مجموعه تلویزیونی طنز خان آباد به کارگردانی و نویسندگی آقای حسین برادران در روستای کله به استحضار میرساند با توجه به آیین نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخت هر گونه فیلم و مجموعه ویدئویی و تلویزیونی نیاز به اخذ مجوز از اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت متبوع را دارد که فیلم مزبور فاقد هرگونه مجوز لازم میباشد و در حال حاضر پخش و توزیع میشود .لذا مستدعی است دسستور فرمائید ضمن جلوگیری از توزیع فیلم فوق الذکر تمهیدات لازم اندیشیده شود تا منبعد قبل از ساخت هر گونه فیلم در مناطق تحت پوشش آن بخشداری مجوزهای لازم دریافت شود .

Copyright © 2014 - All rights reserved
Designd by : Alphagroup