به پایگاه اطلاع رسانی کمال هنر (انجمن دوستاران میراث فرهنگی روستای کمال الملک کله) خوش آمدید

مرکز نگارگری کمال الملک

در مرکز زادگاه کمال الملک به توصیه سیف الله امینیان رئیس سابق میراث فرهنگی کاشان ، مرکز نگارگری با مدیریت انجمن تاسیس شد که مکان جمع آوری و نمایش آثار نقاشان اهل روستا و بقیه هنرمندانی که آثاری را به زادگاه هدیه کردند می باشد. امروزه بیشتر این آثار از آثار نقاش های مجید حیدری مدیر کنونی انجمن می باشد که چند تصویر از آن را در اینجا مشاهده می کنید.

Copyright © 2014 - All rights reserved
Designd by : Alphagroup