به پایگاه اطلاع رسانی کمال هنر (انجمن دوستاران میراث فرهنگی روستای کمال الملک کله) خوش آمدید

زندگی نامه استاد کمال الملک

محمد غفاری مشهور به کمال الملک در حدود سال 1230 شمسی در روستای کله در کاشان بدنیا آمد.استاد از همان دوران کودکی به تحصیل علم و هنر علاقه نشان داد و با وجود پدر هنرمندش (میرزا بزرگ خان) پشتوانه محکمی در جهت ارتقا سطح فرهنگی هنری زندگی اش می دید. استاد در همان خانه تاریخی 5در روستای کله دوران تحصیل را گذراند خودش در کتاب کمال هنر می گوید: معلمی در خانه داشت که به او خواندن و نوشتن آموخته. استاد در سن 12 سالگی به همراه برادرش ابوتراب و پدرش برای ارتقا هنر نقاشی به تهران هجرت می کنند و در آنجا به سرعت به شهرت و بزرگی رسید والقاب نقاش باشی و در نهایت کمال الملک را دریافت کرد.استاد 3 سال از زندگی اش را به اروپا رفت و با نقاشان بزرگی چون فونتن لاتور بن زور آلمانی و...آشنا و طرح دوستی ریخت. استاد شاگردان بسیاری را پرورش داد و بیش از 100ها تابلو کشید که معروف ترین آنها تالار آینه است که امروزه در کاخ گلستان تهران قرار دارد. استاد 12 سال اواخر عمرش را در مزرعه شخصی اش حسین آباد نیشابور سپری کرد و در سال 1319 شمسی (27مرداد) بدرود حیات گفت و در جوار مقبره عطار نیشابوری بر خاک سپرده شد. خانه کودکی استاد در روستای کله به شماره 12973 ثبت کشوری است و نیز خانه اواخر عمر استاد در نیشابور نیز در حال ثبت ملی است.

Copyright © 2014 - All rights reserved
Designd by : Alphagroup